Danh sách khách sạn từ 1 – 5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

2
12167

Trên cơ sở rà soát các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, nhằm tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền quảng bá, Sở Du lịch kính gửi các cơ quan ban, ngành, địa phương danh sách khách sạn từ 1-5 sao đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

17.9.2017. KHÁCH SẠN TỪ 1-5 SAO

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY