Đường dây nóng xử lý sự cố liên quan đến Du lịch Quảng Ninh

0
1236

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 22-6-2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch vừa lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh của khách du lịch.Khách vào TT

Ngày 26/6/2012, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 599/QĐ – SVHTvề việc thành lập Tổ xủ lý thông tin môi trường kinh doanh du lịch (gọi tắt là Tổ xủ lý Thông tin).

Theo đó, khách du lịch có thể gọi điện phản ánh tới Tổ xủ lý Thông tin 24h/7 theo đường dây nóng:Mobile: 0913.265.009 Tel: 033 6282282; Fax: 033 3845027- Email:dulichduongdaynong@gmail.com. từ thông tin tiếp nhận được của du khách qua đường dây nóng, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch sẽ kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết các kiến nghị theo phân công.

Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh

LEAVE A REPLY