THÔNG BÁO CƠ SỞ LƯU TRÚ HẾT HẠN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG

0
662

Căn cứ luật du lịch năm 2005; Căn cứ điểm 2.6, mục 2, phần 3 thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL Ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP Ngày 01 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về lưu trú quy định : ” Ít nhất ba tháng trước khi hết hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng “.
Sở Du Lịch Quảng Ninh xin thông báo danh sách các cơ sở lưu trú hết hạn công nhận hạng trong file đính kèm sau:

CSLT địa bàn huyện Cô Tô.signed

CSLT địa bàn TP Móng Cái.signed

CSLT địa bàn Vân Đồn.signed