Danh sách nhà nghỉ, Homstay đạt chuẩn trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

0
1935

Trên cơ sở kết quả rà soát, phòng quản lý cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch thông báo danh sách các nhà nghỉ, Homestay đạt chuẩn trên địa bàn Tỉnh, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch Tỉnh 2017

7.7.2017 DANH SÁCH NHÀ NGHỈ HOMESTAY TOÀN TỈNH