Danh sách khách sạn bị xử phạt

0
793

Nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra giám sát các cơ sở lưu trú, các hoạt động du lịch dịch vụ. Thanh tra Sở du lịch xin công bố danh sách khách sạn bị xử phạt năm 2017.

DS khách sạn bị phạt năm 2017

Thanh tra sở Du lịch.