Công nhận 5 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

0
574

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3398/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết: QĐ tuyen Cam Pha 3398.signed (1)