Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long

0
601

Ngày 15/09/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 2685/QĐ-UBND công nhận 03 tuyến du lịch và 12 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết: công nhận tuyến điểm Hạ Long