Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Yên

0
573

Ngày 10/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 2610/QĐ-UBND công nhận 03 tuyến du lịch và 11 điểm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

chi tiết: quyết định tuyến quảng yên