Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Đông Triều

0
598

Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1414/QĐ-UBND công nhận 04 tuyến du lịch và 14 điểm du lịch trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết: QĐ 414 cong nhan tuyen đong trieu 755_1 (1)