Khách sạn Hạ Long Harbour Tuần Châu 4 sao chính thức được công nhận hạng

0
511

Ngày 04 tháng 4 năm 2018 Tổng Cục Du lịch đã ban hành Quyết định Số: 166/QĐ-TCDL về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với Khách sạn Hạ Long Harbour, địa chỉ: Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đạt tiêu chuẩn 4 sao có thời hạn 5 năm.

QĐ TCDL