DANH SÁCH BÃI TẮM DU LỊCH TẠI QUẢNG NINH QUÝ III NĂM 2018

0
296

Quảng Ninh hiện có 12 bãi tắm đủ điều kiện công nhận bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 9 bãi tắm du lịch hiện đang hoạt động, 3 bãi tắm du lịch hiện đang tạm dừng hoạt động để nâng cấp. Sở Du lịch kính gửi các cơ quan ban, ngành, địa phương và du khách danh sách Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2018.

ẢNH DS BÃI TẮM 1

ẢNH DS BÃI TẮM 2