Sở Du lịch công bố danh sách khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ quý III năm 2019.

0
43

Sở Du lịch Quảng Ninh công bố danh sách khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ quý III năm 2019. Theo đó trên địa bàn toàn tỉnh có 46 cơ sở đạt tiêu chuẩn. Thành phố Hạ Long có 40 cơ sở; Thành phố Cẩm Phả có 4 cơ sở; Thành phố Móng Cái có 1 cơ sở và huyện Cô Tô có 1 cơ sở. Danh sách cụ thể như sau:

DS Khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về CSVCKT và DV QN quý III.2019-1

DS Khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về CSVCKT và DV QN quý III.2019-2

DS Khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về CSVCKT và DV QN quý III.2019-3

  DS Khách sạn đáp ứng điều kiện tối thiểu về CSVCKT và DV QN quý III.2019-4