Danh sách bãi tắm du lịch tại Quảng Ninh quý III – 2019

0
34

Quảng Ninh hiện có 7 bãi tắm du lịch đang được phép hoạt động hoạt động, 3 bãi tắm hết hạn quyết định công nhận và 2 bãi tắm hiện đang tạm dừng hoạt động để nâng cấp. Sở Du lịch kính gửi các cơ quan ban, ngành, địa phương và du khách danh sách Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2019.

Danh sách bãi tắm du lịch Quý III – 2019