Báo cáo kết quả điều tra, thống kê khách du lịch năm 2018

0
220

Thực hiện tại văn bản số 43/UBND-DL1 ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả điều tra khách du lịch tại tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh giao Cục thống kê tiếp tục thực hiện cuộc điều tra, thống kê khách du lịch hàng năm làm cơ sở hoạch định chính sách liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Cục thống kê đã phối hợp với Sở Du lịch tổ chức thực hiện từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2018 tại 05 huyện, thành phố gồm: Tp Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí; huyện Vân Đồn, Cô Tô.

Tổng số mẫu thực hiện điều tra là 3.295 mẫu phỏng vấn khách, trong đó: Bao gồm 3000 phiếu khách lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ đạt chuẩn và trên tàu nghỉ đêm, 220 mẫu khách đi về trong ngày thực hiện phỏng vấn khách tại khu, điểm điều tra (Vịnh Hạ Long, Trà Coor, khu vực Yên Tử, chùa Ba Vàng, Uông Bí,…)75 mẫu doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến du lịch tại Quảng Ninh.

Sau khi có số liệu tổng hợp, Cục Thống kê Quảng Ninh đã trao đổi, thống nhất kết quả điều tra cùng Sở Du lịch. Cục Thống kê tổng hợp kết quả cuộc điều tra khách du lịch cụ thể như sau:

Link tải kết quả báo cáo dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1x0G-bw9MnLoyeqwj80atE9cVoDSKq9p4/view?usp=sharing

Trung tâm Thông tin XTDL