Bảo tàng Quảng Ninh thay đổi mức thu phí tham quan từ 1/1/2019

0
566

Bảo tàng Quảng Ninh vừa có thông báo về việc điều chỉnh tăng mức phí thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Bảo tàng Quảng Ninh thay đổi mức thu phí tham quan từ 1/1/2019

Bảo tàng Quảng Ninh thay đổi mức thu phí tham quan từ 1/1/2019

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, mức thu phí đối với người lớn: 40.000đồng/lần/người, tăng 10.000 đồng/lần/người; Đối với sinh viên, học viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 20.000 đồng/lần/người, tăng 5000 đồng/lần/người; Đối với trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi, học sinh trong độ tuổi học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/lần/người.

Các trường hợp được miễn phí: Trẻ em dưới 07 tuổi hoặc trẻ em có chiều cao dưới 1,2m; Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Các trường hợp được giảm 50% mức phí: Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên quy định tại khoản này thì chỉ được áp dụng 01 mức giảm 50%.

Nguồn: www.qtv.vn