Thứ Sáu, Tháng Tư 28, 2017
Tổng quan du lịch Quảng Ninh

Tổng quan du lịch Quảng Ninh

Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch tại Bình Liêu – Quảng Ninh

Ngày 15/9/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 2666/QĐ-UBND công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 2666binhlieu.signed

Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch huyện Hải Hà – Quảng Ninh

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 1116/QĐ-UBND công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. QD 1116 Hai Ha.signed

Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch tại Hoành Bồ – Quảng Ninh

Ngày 9/5/2016 UBND tỉnh có Quyết định số 1398  về công nhận 2 tuyến du lịch và 6 điểm du lịch trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.   1398.signed

Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch tại Cô Tô – Quảng Ninh

Ngày 12/1/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 99/QĐ-UBND công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh. QĐ 99.signed

Tài nguyên du lịch

Quảng Ninh có tài nguyên du lịch đặc sắc vào loại nhất của cả nước, có nhiều bãi biển đẹp, có cảnh quan nổi tiếng như vịnh Hạ Long – 2 lần được Unesco...