Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quảng trên website halongtourism.com.vn

0
547

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh là đơn vị duy nhất của Tỉnh có chức năng quảng bá du lịch Quảng Ninh. Trung tâm là đơn vị quản lý và khai thác website halongtourism.com.vn, trang Fanpage Thông tin Du lịch Quảng Ninh. Quý II năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm tiếp tục đưa vào quản lý và khai thác tổng đài du lịch Quảng Ninh, nhằm mở rộng và đa dạng các kênh quảng bá về du lịch Quảng Ninh.

18339024_1461203673900659_668450333_o

 

 

Nhằm tạo sự tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện và chính xác giữa du khách với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, từ tháng 3 đến hết 30/6/2017, Trung tâm triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia quảng bá trên website halongtourism.com.vn. Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký tham gia quảng bá trên website của Trung tâm trong thời gian này sẽ nhận được nhiều chương trình hỗ trợ với mức gía ưu đãi hấp dẫn.

Trung tâm Thông tin XTDLQN

 

LEAVE A REPLY