Cuộc thi sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch Bến Tre

0
170

Thực hiện chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch Bến Tre nhằm tìm kiếm thông điệp và ý nghĩa cho  du lịch Bến Tre quảng bá hình ảnh đến thị trường trong và ngoài nước.

Cuộc thi diễn ra trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2018, lễ tổng kết và công bố trao giải diễn ra vào cuối tháng 8/2018. Tất cả các cá nhân, tổ chức có khả năng sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch trong và ngoài tỉnh (Trừ thành viên Ban tổ chức và Ban Giám khảo) đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

THE LE CUOC THI VA TIEU CHI CHAM DIEM

PHIEU DANG KY DU THI LOGO – SLOGAN

Trung tâm Thông tin XTDL