Dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn Tỉnh

0
280

Nhằm tăng cường hiệu quả về việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn Tỉnh, phòng Quản lý Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch – Sở du lịch, đã gửi quy chế phối hợp giữa Sở du lịch với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy chế dự thảo bao gồm 3 chương với 9 Điều khoản:

  • Chương 1: Những quy định chung
  • Chương 2: Nội dung phối hợp
  • Chương 3: Tổ chức thực hiện

Nội dung chi tiết:

Dự thảo quy chế quản lý nhà nước về hoạt động lưu trú du lịch

Trung tâm TT XTDL Quảng Ninh đưa tin thông báo về Quy chế dự thảo để xin ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan ./.

TT XTDL Quảng Ninh.