Hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh những tháng tiếp theo

0
408

Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh là đơn vị duy nhất của Tỉnh có chức năng cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, cung ứng các dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhằm kích cầu du lịch trong những tháng tiếp theo, Trung tâm TT XTDL đề nghị các doanh nghiệm du lịch và dịch vụ trên địa bàn đăng ký tham gia giảm giá, miễn phí sản phẩm du lịch và dịch vụ. Mọi thông tin giảm giá, miễn phí sản phẩm của doanh nghiệp, đề nghị thông báo đến Trung tâm TT XTDL để thông báo trực tiếp, công khai đến du khách.

Quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp khi tham gia hỗ trợ chương trình kích cầu du lịch.

– Tham gia chương trình đăng ký tham gia theo bản đăng ký tham gia (đính kèm).

– Thực hiện đầy đủ, đảm bảo chuẩn tắc chất lượng dịch vụ như đối với khách hàng không dùng phiếu giảm giá.

– Được hỗ trợ đăng tải quảng bá hình ảnh lên fanpage của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

– Được giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp đến cá nhân hoặc đơn vị nhận “phiếu giảm giá”

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh trân trọng kính mời các đơn vị tham gia phối hợp triển khai thực hiện chương trình./.

Công văn chi tiết và phiếu đăng ký

kichcaudulich

Đăng ký tham gia quảng bá

TT XTDL Quảng Ninh.