Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đôi với tập thể và cá nhân cấp Ủy thuộc Chi bộ Sở du lịch

0
432

Thực hiện Công văn số: 301- CV/BTCTU ngày 19/10/2017 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Vv hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức và cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

24796520_10211069397990954_9010872589649108534_n

14h00 ngày 06/12/2017, Sở du lịch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2017

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể cán bộ chủ chốt cấp ủy thuộc Chi bộ Sở du lịch.

24775037_10211069397830950_1394582018104822750_n

Đại diện Sở du lịch, đồng chí Trịnh Đăng Thanh bí thư chi bộ thay mặt sở Du lịch báo cáo trước Đảng ủy khối, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân cấp Ủy thuộc Chi bộ Sở du lịch.