Miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long và Khu danh thắng di tích Yên Tử cho du khách bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

0
316

Theo Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 579/UBND-TM3 ngày 25/01/2019, mỗi hành khách khi bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được phát giấy miễn phí tham quan vịnh Hạ Long và khu danh thắng di tích Yên Tử.

Việc phát Giấy miễn phí cho hành khách được thực hiện trực tiếp tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Thời gian miễn phí cho từng hành khách là 30 ngày kể từ ngày hành khách đi trên các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Chương trình phát giấy tham quan miễn phí cho du khách sẽ bắt đầu từ ngày 19/02/2019.

Giấy miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long và khu di tích, danh thắng Yên Tử được thiết kế với 02 phần cơ bản: Liên 02 giao cho khách và cầm trong quá trình tham quan; Liên 01 giao cho đơn vị kiểm soát phí tham quan (Ban quản lý vịnh Hạ Long và Ban quản lý Khu danh thắng di tích Yên Tử).

Giấy miễn phí tham quan vịnh Hạ Long và khu di tích, danh thắng Yên Tử

Khi đến điểm tham quan, hành khách xuất trình Giấy miễn phí, Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) cho bộ phận kiểm soát Phí tại điểm tham quan (của Ban quản lý vịnh Hạ Long và Ban quản lý Khu danh thắng di tích Yên Tử).

Đối với trường hợp khách chưa nhận được Giấy miễn phí tham quan tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do những nguyên nhân khách quan thì khi đến các điểm tham quan, hành khách có thể trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) cho cơ quan quản lý để có thể được hỗ trợ giải quyết miễn phí tham quan.

  • Hành khách vui lòng liên hệ số điện thoại sau để được giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ:

Sở Du lịch Quảng Ninh:  0203 3838 882

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long: 0203 362 2760

Ban Quản lý Khu di tích và danh thắng Yên Tử: 0203 385 4153

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh