Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái

0
387

Ngày 04/07/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1417/QĐ-UBND công nhận 03 tuyến du lịch và 12 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết: quyet định công nhân tuyen mong cai4145 (1) qđ