Quyết định công nhận tuyến du lịch trên vịnh Bái Tử Long

0
549

Ngày 28/06/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1631/QĐ-UBND công nhận tuyến du lịch trên Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết: Q- 1631 công nh-n tuy-n trên v-nh Bái T- Long