Ngày 25/6/2018 tại phòng họp tòa nhà Happy Marina, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long Chi hội hướng dẫn viên du lịch Quảng Ninh nhận Quyết định số:06/QĐ-HDVDLVN, ngày 04 tháng 01 năm 2018 của chủ tịch hiệp hội du lịch Việt Nam về việc công nhân Chi hội HDVDL Quảng Ninh.

Tại buổi ra mắt Chi hội HDVDL Quảng Ninh đại diện cho Ban lãnh đạo Sở Du lịch, Đ/c Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh và đại diện cho Hiệp hội du lịch Việt Nam, Đồng chí Bùi Văn Dũng-PCT Hội HDV Việt Nam cùng tham dự và phát biểu chỉ đạo Chi hội HDVDL Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi hội.

4
Đồng chí Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh
3
Đồng chí Bùi Văn Dũng PCT Hội HDV Việt Nam

Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh do Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh thành lập, là thành viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam. Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh hoạt động theo Quy chế Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam. Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh được cấp thẻ Hội viên Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là đơn vị trực tiếp quản lý Chi hội về tổ chức, nhân lực, hướng dẫn hoạt động của Chi hội trên địa bàn. Hội hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam sẽ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ cho hoạt động của hội viên trên phạm vi cả nước.

2
Toàn cảnh lễ ra mắt Chi Hội HDVDL Quảng Ninh

Cùng ngày Chi hội HDVDL Quảng Ninh cũng nhận Quyết định số: 07/QĐ-HHDLVN, ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2018 Quyết định của chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc công nhận Ban chấp hành Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh gồm có các ông bà có tên sau đây:

1.Ông Trần Nhuận Vinh: Chi hội trưởng

2.Ông Lại Văn Toàn: Chi hội phó

3.Ông Nguyễn Đức Hệ: Chi hội phó kiêm Trưởng ban Kiểm tra

4.Ông Phạm Thái Hải: Chi hội phó

5.Ông Nguyễn Thế Anh: Chi hội phó

6.Ông Nguyễn Khắc Công: Ủy viên

7.Bà Bùi Thị Hương: Ủy viên

8.Bà Vũ Thị Hà: Ủy viên

 

1
                                Ban chấp hành Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh

Ban Chấp hành Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Chi hội theo đúng Quy chế hoạt động và các quy định của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh.

Trung tâm XTDLQN