Sở Du lịch tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

0
310

Sáng 28/11, tại thành phố Hạ Long, tập thể Lãnh đạo Sở Du lịch đã tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn do đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn văn Tuấn. Có 63 tỉnh toàn quốc cùng tham dự Hội nghị trực tuyến từ các đầu cầu.

24176725_150644875571274_2469752303437103545_n

Đầu cầu chủ trì hội nghị

24131624_150644692237959_2442716802496681260_o

Sở Du lịch Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến

Tại Hôi nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đã phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phổ biến một số nội dung mới nổi bật của Luật Du lịch năm 2017.