Sở Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2018

0
178

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Sở Du Lịch Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị gồm tập thể ban lãnh đạo Sở Du lịch và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Sở Du Lịch.

Tại Hội nghị tập thể cán bộ CCVCLĐ Sở Du lịch đã thống nhất thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác tài chính năm 2018, phân khai tài chính năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Toàn ngành du lịch tập trung xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau: Tổng lượng khách đạt 14 triệu lượt, trong đó có 6 triệu khách quốc tế; Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 27 nghìn tỷ đồng.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra cho tập thể và ban lãnh đạo Sở Du lịch một số nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu như nâng cao chất lượng cán bộ Công chức, viên chức, người lao động. Yêu cầu mỗi cán bộ cần phải thông thạo 01 ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Công đoàn Sở Du lịch cần chăm lo đời sống cho cán bộ, CCVCLĐ thuộc Sở ngày càng đi lên. Sức khỏe lao động của cán bộ cũng là một yêu cầu giải quyết hàng năm cần tổ chức khám chữa bệnh cho toàn thể cán bộ CCVCLĐ của Sở Du lịch.

6

Cũng trong Hội nghị, đại diện cho Công đoàn Văn phòng Sở Du lịch đồng chí Lê Minh Tân, PGĐ Sở đã ký cam kết với đ/c Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch,  thực hiện các nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

  1. 100% đạt lao động tiên tiến, 30% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.
  2. 100% tập thể lao động tiên tiến, 5 đến 6 tập thể đạt tập thể xuất sắc.
  3. 100% các đoàn thể đạt vững mạnh, 2-3 đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.
  4. Công đoàn Sở Du lịch đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 5 tổ công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
  5. 95% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên tích cực, 25% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên tích cực xuất sắc.
  6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Du lịch. Phấn đấu đạt mức chi tạm ứng tiết kiệm tăng thu nhập từ 1 – 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trong 6 tháng đầu năm đạt mức chi 1,5 triệu đồng/người/tháng.
  7. Thực hiện khám sức khỏe toàn diện cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Du lịch với định mức 1,5 triệu/người/năm.
  8. Tổ chức từ 01-2 chuyến thăm quan nghỉ dưỡng cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Du lịch.

 

Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Du lịch đều đồng lòng nhất trí thực hiện các nội dung chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019.

 

Ban giám đốc Sở Du lịch trao bằng khen và giấy chứng nhận cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 :

5

3

4

2

 

Sơn Tùng – Trung tâm TTXTDL