Thông báo kiểm tra xử lý vi phạm an ninh, trật tự của ki-ốt Feeling Pub

0
303

Ngày 21 tháng 7, UBND Tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn số 5313 về việc xử lý phản ánh vi phạm an ninh, trật tự của ki-ốt Feeling Pub thuộc dãy ki-ốt do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long quản lý.

Sở du lịch, UBND thành phố Hạ Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm việc với chủ ki-ốt Feeling Pub – Lập biên bản, yêu cầu kí cam kết thực hiện đúng quy định về an ninh trật tự. Tuy nhiên đến nay việc vi phạm vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu:

-Kiểm tra xử lý dứt điểm trước ngày 25/07

-Phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tiếp tục kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự khu vực các ki-ốt.

Công văn chi tiết:

sử lý vi phạm an ninh trật tự ki-ốt Feeling Pub