Thông báo tuyển dụng

0
305
Nguồn ảnh: Internet

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lich Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng: 01 chỉ tiêu

– Phòng Thông tin du lịch: 01 chỉ tiêu

– Phòng Xúc tiến du lịch: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 21/02/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Ninh.

277 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 628 862

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thông báo tuyển dụng 1 thông báo tuyển dụng 2

thông báo tuyển dụng 3 thông báo tuyển dụng 4

mẫu đơn đăng ký tuyển dụng

                                                                       Trung tâm Thông tin XTDL Quảng Ninh