Tổ chức hội Ocop – Quảng Ninh lần thứ V năm 2017

0
374

Sở du lịch Quảng Ninh trân trọng kính mời các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh hưởng ứng chương trình Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ V năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 01 -05/09/2017
Địa điểm : Cung Quy Hoạch hội chợ triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh- Đường Trần Quốc Nghiễn,Tp. Hạ Long
Thời gian khai mạc: 19h 30 ngày 01/09/2017
Mục đích: Đề nghị các doanh nghiệp thông tin cho du khách và xây dựng các chương trình cho khách đến tham quan hội chợ.
Chi tiết nội dung văn bản:
Thông báo về việc tổ chức hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ V năm 2017
Sở du lịch thông báo và đề nghị các doanh nghiệp quan tâm./.
TT. XÚC TIẾN DU LỊCH QUẢNG NINH