Thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình

0
425

Căn cứ vào Công văn số 1426/BQLL-VP ngày 13/12/2018 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, Tổng cục Du lịch đã ra văn bản số 1869/TCDL-LH gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến thông tin để các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và nhân dân nắm bắt được cũng như chấp hành nghiêm các biện pháp an ninh, cụ thể như sau:

– Đối với những trường hợp khách vào tham quan tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình ngoai giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đi bằng hai lối tại phía Nam và phía Bắc đường Hùng Vương; khi vào phải kiểm tra an ninh tại Trạm kiểm tra an ninh số 8 Hùng Vương và Tổ kiểm tra cơ động tại phía Bắc đường Hùng Vương.

– Thời gian vào khu vực từ 5 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút.

Thời gian thực hiện phương án kiểm tra an ninh bắt đầu từ ngày 15/12/2018.

Kết quả hình ảnh cho thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực lăng chủ tịch hồ chí minh

Người dân vào thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả hình ảnh cho quảng trường ba đình

Bắt đầu từ ngày 15/12/2018 sẽ thực hiện biện pháp cảnh vệ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh