Tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc thi sáng tạo dịch vụ lần thứ I, năm 2016 – 2017

0
755

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2016 – 2017 kính mời toàn thể người dân và tổ chức có đủ điều kiện tích cực tham gia để Cuộc thi có được các ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút và mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích khi áp dụng vào thực tế, đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tham gia Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2016 – 2017.

Mọi thông tin về chương trình, thể lệ cuộc thi kính mời quý bạn đọc tải về tại đây.

KH Tổ chức cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh QN

LEAVE A REPLY