CSDVDL được dán nhãn an toàn phòng, chống Covid-19

CSDVDL được dán nhãn an toàn phòng, chống Covid-19

130 CSDVDL tại Thành phố Hạ Long đựơc đán nhãn đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Sở Du lịch Quảng Ninh cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn, phòng chống COVID-19 cập nhật 12h00’ ngày 03/12/2021. Trong đó TP. Hạ Long có tổng 130 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được dán nhãn.
Thành phố Hạ Long đã có tổng cộng 130 cơ sở trên tổng số 445 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có 24 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn cao, 116 cơ sở đạt mức độ đánh giá an toàn.
Thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn Thành phố Hạ Long được thể hiện chi tiết dưới đây:
Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862