CSDVDL được dán nhãn an toàn phòng, chống Covid-19

CSDVDL được dán nhãn an toàn phòng, chống Covid-19

Danh sách các CSDVDL được dán nhãn an toàn phòng, chống Covid-19 tại 4 huyện, thị xã: Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Đông Triều (cập nhật 3/12/2021)

Sở Du lịch Quảng Ninh cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn, phòng chống COVID-19 cập nhật 12h00’ ngày 03/12/2021. Trong đó, 4 huyện, thị xã: Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Đông Triều có tổng 77 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được dán nhãn.
Trên địa bàn 4 huyện, thị xã: Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Đông Triều đã có tổng cộng 77 cơ sở trên tổng số 445 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn cao, 62 cơ sở đạt mức độ đánh giá an toàn và 14 cơ sở đạt mức độ đánh giá không an toàn.
Thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn 4 huyện, thị xã: Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Đông Triều được thể hiện chi tiết dưới đây:
Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862