Tiêu điểm

Tiêu điểm

Thông báo về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch

    Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 137/KH-UBND ngày 15/7/2021 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
    Mục đích của chính sách là thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động trong lĩnh vực du lịch.
    Chính sách hỗ trợ cần phải đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị; các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.  Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định; đảm bảo sự đồng bộ, tính hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện.
    Chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch bao gồm các chính sách sau:
    Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử  dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ kinh doanh; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, Trả lương phục hồi sản xuất.
    Sở Du lịch thông báo và đề nghị Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các Chi hội trực thuộc các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu các nội dung và tại kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thiện hồ sơ gửi các đơn vị có liên quan theo hướng dẫn để hưởng hỗ trợ theo quy định.
   
   
   
   
   
   
Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862