Tiêu điểm

Tiêu điểm

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Hội thi nghiệp vụ Bàn, Bartender, Buồng, Lễ tân Quảng Ninh 2020

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3832/UBND-DL2 ngày 10/6/2020 về việc phát động, tổ chức thi đua hưởng ứng 60 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam, gắn với kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-SDL ngày 25/06/2020 của Sở Du lịch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ Bàn, Bartender, Buồng, Lễ tân Quảng Ninh 2020; Xét đề nghị của Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú và dịch vụ du lịch; Sở Du lịch ra Quyết định số 124/QĐ-SDL phê duyệt danh sách 142 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Hội thi nghiệp vụ Bàn, Bartender, Buồng, Lễ tân Quảng Ninh năm 2020.
           Danh sách chi tiết: /Uploads/files/124_Q%C4%90__1_signed.pdf
Trung tâm TTXTDLQN

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862