Tiêu điểm

Tiêu điểm

Bộ tiêu chí và thủ tục cấp nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho tàu thủy du lịch tại Vịnh Hạ Long

Bộ tiêu chí nhãn sinh thái "Cánh buồm xanh" thuộc khuôn khổ dự án Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ giai đoạn 2, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường bền vững và chính sách phát triển du lịch.
Sở Du lịch Quảng Ninh đã cùng các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhóm chuyên gia JICA tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng để xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và trình Ban chỉ đạo Dự án tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh phê duyệt trong khuôn khổ Dự án. Tàu thủy du lịch được cấp Cánh buồm xanh là các tàu thủy có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng và phát triển du lịch bền vững.
Việc dán nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long sẽ có tác dụng lan tỏa, khích lệ các nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững không chỉ với ngành du lịch Quảng Ninh mà còn cả với du lịch Việt Nam.
Thông tin chi tiết về bộ tiêu chí nhãn sinh thái cánh buồm xanh theo dõi tại quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí nhãn sinh thái Cánh buồm xanh trong khuôn khổ Dự án HTKT “ Thúc đẩy Tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do JICA tài trợ :
https://drive.google.com/file/d/1t6scjKlCoFEiR3jVswXIDa6k-NFWXogP/view?usp=sharing
Infographic dưới đây cung cấp tổng quát nội dung Bộ tiêu chí và thủ tục cấp nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho tàu thủy du lịch tại Vịnh Hạ Long:
Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862