Di tích và danh thắng

Di tích và danh thắng

Khu di tích nhà Trần ở Đồng Triều

Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh hiện là một di tích quốc gia đặc biệt. Di tích này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trong Quyết định số 307/QĐ-TTg với phạm vi 11.095 ha, quy mô quy hoạch tổng thể là 2.206ha, bao gồm 14 cụm di tích nhà Trần và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch bao quanh. Đây cũng là một Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Khu di tích này cũng là một bộ phận của quần thể di tích danh thắng Yên Tử.

Khu di tích nhà Trần
Quần thể khu di tích nhà Trần (Đông Triều) nằm ở phía Nam dãy núi Đông Triều thuộc địa bàn 4 xã: An Sinh, Bình Khê, Thủy An và Tràng An đã được Nhà nước đặc cách xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962. Quy hoạch khu di tích nhà Trần bao gồm 14 điểm di tích:
- 02 đền, miếu:
+ Đền An Sinh: Là nơi thờ 8 vị vua nhà Trần có lăng mộ tại vùng đất An Sinh - Đông Triều cùng An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.
+ Thái miếu: Đây là Tiên miếu, Tổ miếu của nhà Trần, nơi thờ thụng tổ tiên nhà Trần và các vị vua Trần.
- 07 di tích lăng mộ
+ Tư Phúc lăng: nơi thờ hai vua đầu nhà Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và vua Trần Giản Định
+ Đồng Thái lăng: lăng miếu của vua Trần Anh Tông, vị vua thứ 4 của nhà Trần và phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu
+ Đồng Mục lăng: Là lăng miếu của vua Trần Minh Tông, vị vua thứ 5 của nhà Trần.
+ Ngải Sơn lăng: Là lăng miếu của vua Trần Hiến Tông, vị vua thứ 6 của nhà Trần
+ Phụ Sơn lăng: Là lăng miếu của vua Trần Dụ Tông, vị vua thứ 7 của nhà Trần
+ Nguyên lăng: Là lăng miếu của vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần
+ Đồng Hỷ lăng: Là lăng của vua Trần Thuận Tông, vị thư thứ 11 và Trần Duệ Tông, vị vua thứ 9 của nhà Trần.
- 05 chùa:
+ Chùa Quỳnh Lâm: Là trường đào tạo Phật giáo lớn nhất của Việt Nam
Chùa Ngọa Vân: Là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời tu hành của Đức vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Tổ thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm Yên
+ Chùa Hồ Thiên: Là nơi các vị cao tăng tu luyện sau khi hoàn thành khóa học tại chùa Quỳnh Lâm Tử
+ Chùa Trung Tiết: Là nơi thờ Phật và thờ vua Trần Anh Tông cùng 2 bề tôi trung thành của ông là Đặng Tảo và Lê Chung
+ Chùa, quán Ngọc Thanh: Là nơi có lăng mộ của vua Trần Duệ Tông và Trần Thuận Tông.
  
  Một số điểm trong khu di tích nhà Trần
Bên cạnh 14 điểm di tích nói trên còn có một số điểm di tích có liên quan đến nhà Trần như: am Mộc Cảo, di tích Đá Chồng, di tích Ba Bậc, mộ cổ Nghĩa Hưng, mộ cổ Trại Lốc…
* Đơn vị quản lý: Ban Quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều
Số điện thoại: 0203.3595.258
Email: bqlditichnhatran.dt@gmail.com
            Mai Hương – Trung tâm Thông tin XTDLQN

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách!

Hotline: 1900 966 990; ZALO, VIBER (+84)855628862